Osnovni podatki
19. oktober 2017 ob 13:00 do 19. oktober 2017 ob 14:00
Atrij ZRC

Organizator
Glasbenonarodopisni inštitut
Inštitut za kulturne in spominske študije
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete UL
Opis

Prijazno vas vabimo na zagonski posvet ob začetku raziskovalnega projekta »Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika po letu 1991«

Veseli bomo vaše navzočnosti v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 13. uri v Atriju ZRC.

Na posvetu bomo odprli vprašanja o glasbenih praksah kot izrazu drugačnosti, kolektivne identitete, kot možnosti integracije, upora in drugih oblik izražanja. Na eni strani želimo o glasbi manjšin kot prostoru izražanja identitet(e) spregovoriti s posamezniki, na drugi strani pa s predstavniki skupinskega (društvenega) delovanja. Ker so manjšinska vprašanja ključno vezana na odnos z večino, bo posvet temeljil na odnosu glasbe in identitete v času pred in po osamosvojitvi Slovenije in pri tem upošteval vlogo kulturne politike za glasbe manjšin v okviru delovanja različnih inštitucij.

Vabimo vas, da prispevate svoje izkušnje in poglede na predlagane teme.

Prof. dr. Svanibor Pettan (vodja projekta), doc. dr. Ana Hofman, dr. Mojca Kovačič, doc. dr. Drago Kunej, prof. dr. Leon Stefanija, dr. Urša Šivic in prof. dr. Jernej Weiss

 

Raziskovalni projekt J6-8261 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

http://iks.zrc-sazu.si/slike/ZRC%20SAZU.jpghttp://urnik.ff.uni-lj.si/logo.gif