Title:
Projekt: Nova Gorica
Author:
Year:
Language(s):
Description

Bogato ilustrirana knjiga prikazuje razloge za nastanek in razvoj mesta, pa tudi razloge za zaostajanja, celo nazadovanja, predvsem pri uveljavljanju vloge središča v regiji in v slovenskem prostoru. Je osebni pogled avtorja, domačina, ki je v najustvarjalnejšem delu svojega življenja, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, deloval kot urbanist Nove Gorice. Avtor s pripovedjo sega tudi globlje v preteklost, predvsem zato, da lahko o nekaterih, še vedno aktualnih dilemah o nastanku mesta pove svoje mnenje. Ukvarja pa se predvsem z obdobjem med letoma 1963 in 1982. Gre za čas, ki sovpada z optimističnim in v prihodnost zazrtim obdobjem najhitrejše rasti Nove Gorice. Ne more  pa obiti tudi kasnejših dogajanj v mestu, v času ko ni bil neposredno vključen vanje, predvsem takrat, ko je bilo treba prikazati kontinuiteto dogajanj, najbolj značilnih za mesto. Na koncu dodaja še svoje poglede na Novo Gorico, kakršna je danes in kakršna bi lahko bila v prihodnosti. Seveda so njegovi pogledi in vizija podrejeni lastnim predstavam in  vzvodom, ki jim pripisuje največjo težo. In seveda brez pričakovanj, da se bodo z njim vsi strinjali.
 

The book 'Project: Nova Gorica' describes the reasons for the emergence and development of the city, as well as the causes of its stagnation, or even decline, particularly in establishing itself as a regional and national center. The book also sheds light on the views held by the author as a native who spent the most productive years of his life, during the 1960s and 1970, as Nova Gorica’s urban designer. The author’s narrative also delves further back into the past, so as to present his personal opinion about certain still topical dilemmas concerning the establishment of the city. In doing so, he primarily focuses on the period between 1963 and 1982, which coincided with that of optimism and future-oriented growth of Nova Gorica. In presenting his views, however, he also touches upon events that marked the subsequent decades of the city, when he was no longer directly involved in them, especially at times when it was crucial to demonstrate the continuation of developments that were most typical of the city. In conclusion, the author also presents his views of Nova Gorica as it is today and as it could be in the future. His views are, of course, subject to his own perceptions and motives to which he attaches the highest importance – yet without expectation that everyone will agree.

More ...

Dora Levpušček: "V kriznih obdobjih so odločitve hitre."; Goriška, št. 10, 15. 10. 2019, str. 4

Blaž Kosovel: Projekt: Nova Gorica. Tomaž Vuga na svoji poti po zgodovini mesta; Razpotja 34, zima 2018, str 66-70

Nataša Mihelič: Tomaž Vuga o 70 letih Nove Gorice, RTV Slovenija, Osmi dan, 3. 1. 2019

Nina Zagoričnik: Tomaž Vuga, arhitekt in urbanist, Val 202, 6. 12. 2018

Progetto Nova Gorica al Kulturni dom, Il piccolo 17.10.2018

Vuga o nastanku Nove Gorice. Primorski dnevnik 17.10.2018

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0096-4

Specifications

paperback • 20 × 24 cm • 415 pages • 150 graphic documents and 160 photos of contemporary Nova Gorica

Price

39,00 EUR (Regular)
31,00 EUR (Club)