20

MAY

12:00

ZRC je tudi ženskega spolaBasic Info

May 20, 2019 at 12:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Description

Spoštovane, spoštovani!

Najbrž le malokdo ve, da je bila prva ženska sprejeta med redne članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti 27. maja 1993. To je bila ginekologinja in porodničarka dr. Lidija Andolšek-Jeras. Leto 1993 seveda ni letnica, s katero bi se lahko hvalili. Nedvoumno pa kaže na to, kako zaprt in kako atriarhalen sistem je znanost – in to celo v Sloveniji, kjer sta enakopravnost med spoloma in delež zaposlenih žensk kot dediščina socializma med najvišjimi v Evropi. Nizek pa je tudi razkorak med plačili, ki jih za enako delo prejemajo moški in ženske. Toda raziskovalke morajo praviloma pokazati več truda in vztrajnosti, da se uveljavijo.

Zato smo na ZRC SAZU sprejeli Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov, katerega pomemben del so prizadevanja za večjo vidnost znanstvene odličnost raziskovalk. V okviru teh prizadevanj bomo letno organizirali dogodek okoli datuma sprejema prve ženske v SAZU.

Na prvem v seriji dogodkov, ki bo 20. maja 2019 v Atriju ZRC ob 12.uri, bomo dali besedo štirim uspešnim raziskovalkam.

O svojih odmevnih dosežkih zadnjega leta bodo spregovorile dr. Lucija Grahek (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), dr. Ana Hofman (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU), dr. Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU), dr. Alenka Zupančič (Filozofski inštitut ZRC SAZU). Predstavili bomo tudi rezultate analize obstoječih praks promoviranje znanstvene odličnosti raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU, ki so jo pripravili na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU v okviru projekta R&I PEERS.