Dr. Jernej Tiran


01 4706 543

jernej.tiran@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
urbana geografija, trajnostna mobilnost, geografija volitev

Ostale dejavnosti
  • predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski delovni skupini za   spremljanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022
  • član Nacionalne delovne skupine za celostne prometne strategije
  • Ljubljansko geografsko društvo (predsednik)
  • član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije
  • član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem
  • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica
 
prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015
Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009
mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013
Izdelava Celostne prometne strategije Občine Tržič ( trzni_projekt • 04. maj 2016 - 30. april 2017)
AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost ( interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
HEPNESS ( aplikativni • 01. januar 2017 - 31. december 2018)
Bright Future ( raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
CARE4CLIMATE ( 01. januar 2019 - 31. december 2026)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)