Knjižnica IKSŠKnjižnica Inštituta za kulturne in spominske študije je majhna, a pestra. V skladu z inštitutsko raziskovalno usmeritvijo, pokriva področja antropologije, zgodovine in spominskih študij, politiologije ter muzikologije. Obsega tudi zbirko revij Nationalities papers in History & Theory. Gradivo se v prvi vrsti osredotoča na jugoslovanske in postjugoslovanske prostore, a hkrati zajema tudi publikacije, ki se s tovrstnimi tematizacijami ukvarjajo v drugih okoljih.

Izposoja: Teja Komel Klepec

Telefon: +386 1 47 06 451

E-pošta: teja.komel@zrc-sazu.si