Skip to main content
Dr. Ivanka Huber

doktorica znanosti s področja sociologije, asistentka z doktoratom

Naslov :                   Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje

                                 Petanjci 19/a,

                                 9251 Tišina+386 2 539 18 65

ivanka.huber@zrc-sazu.siRaziskovalka je zaposlena kot sociologinja v Sekciji za interdisciplinarno raziskovanje na Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje. Njeno raziskovanje je osredotočeno na sociološko-zgodovinski vidik družinskega življenja v Prekmurju (Goričko) v 20. stoletju, s posebnim ozirom na posameznikovih življenjskih prelomnicah.

Prav tako jo zanima področje vzgoje in izobraževanja, vpliv socialnega okolja in socio-demografski okviri v omenjenem raziskovanem območju.

Šolstvo na Goričkem od srede 19. do srede 20. stoletja, Ivanka Huber. 2009

"Na küjkli" : Angleži v Murski Soboti, Ivanka Huber, Ana Hofman, Oto Luthar, Ivanka Huber, Martin Pogačar, Mateja Ratej, Alenka Vončina. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Proščenje, Ivanka Huber, Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar. 2010. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

(Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 15. marec 2014)

Zaposlitev

Asistentka z doktoratom, Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, Petanjci, Slovenija

Izobrazba

doktorat, 2012, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru; Naslov disertacije:  "Sociološki vidiki mikrozgodovine družinskega življenja v 20. stoletju na periferiji Srednje Evrope: vas Kančevci in Križevci ter njune družine"

diploma, 2007, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Oddelek za sociologijo

diploma, 2007, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Jeziki

slovenščina (materni jezik), srbohrvaščina (tekoče), angleščina (dobro), nemščina (dobro)

Raziskovalne teme

mikrozgodovina družinskega življenja v 20. stoletju na periferiji Srednje Evrope; družina in posameznik na Goričkem v 20. stoletju; posameznikove življenjske prelomnice; kulturna in družbena podoba Prekmurja v 20. stoletju; življenjske zgodbe; sociologija družine, sociologija vsakdanjega življenja, socialna in kulturna zgodovina