Zgodovina Brazilije

Avtor: Boris Fausto
Leto: 2016


Zgodovina Brazilije Borisa Fausta je izčrpno in dostopno delo o preteklosti največje države Južne Amerike. Knjiga opisuje bogato zgodovino države od prihoda Portugalcev v novi svet v 16. stoletju in vse do začetka 21. stoletja. Zgodovina Brazilije pokriva obdobje skoraj pol tisočletja, Fausto pa opisuje politične, gospodarske in kulturne spremembe ter dogodke, ki so zaznamovali življenje v državi, ki se je iz avtoritarnega režima razvila v sodobno demokracijo. Dolg proces se je še posebej intenzivno odvijal od 19. stoletja naprej, pomembno pa ga je zaznamovala neodvisnost leta 1822 ter vzpostavitev etnično izjemno raznolike nacije s skupnim jezikom, ki temelji tudi na zapuščini uničenja domorodskih ljudstev, suženjstva ter množičnega priseljevanja. Zadnje obdobje brazilske zgodovine je popisal Faustov sin Sergio, politolog, ki je v ozir vzel brazilsko svetovno gospodarsko vlogo, demokratični razvoj ter izzive sodobnega časa.Kazalo vsebine

1 Vzroki za pomorsko ekspanzijo in prihod Portugalcev v Brazilijo
                1.1 Nagnjenje k pustolovščinam
                1.2 Razvoj tehnik plovbe. Nova mentaliteta
                1.3 Privlačnost zlata in začimb
                1.4 Zasedba afriške obale in trgovske postojanke
                1.5 Zasedba atlantskih otokov
                1.6 Prihod v Brazilijo
2 Kolonialna Brazilija (1500–1822)
                2.1 Indijanci
                2.2 Obdobja kolonialne Brazilije
                2.3 Začetni poskusi odkrivanja
                2.4 Začetek kolonizacije – dedne kapitanije
                2.5 Generalna vlada
                2.6 Kolonizacija se utrdi
                2.7 Prisilno delo
                2.8 Suženjstvo – Indijanci in črnci
                2.9 Merkantilizem
                2.10 Kolonialna »ekskluziva«
                2.11 Velika kmetijsko izvozna posest in kopičenje ljudi v mestih
                2.12 Država in Cerkev
                2.13 Absolutistična država in »javno dobro«
                2.14 Institucije kolonialne uprave
                2.15 Družbene neenakosti
                2.16 Država in družba
                2.17 Prve gospodarske dejavnosti
                2.18 Nizozemski vpadi
                2.19 Kolonizacija Severa
                2.20 Kolonizacija Jugovzhoda ter osrednjega in južnega dela
                2.22 Kriza starega režima
                2.23 Kriza kolonialnega sistema
                2.24 Uporniška gibanja
                2.25 Prihod kraljeve družine v Brazilijo
                2.26 Neodvisnost
                2.27 Brazilija ob koncu kolonialnega obdobja
3 Prva kraljevina (1822–1831)
                3.1 Krepitev neodvisnosti
                3.2 Tranzicija brez pretresov
                3.3 Ustavodajna skupščina
                3.4 Ustava iz leta 1824
                3.5 Konfederacija Ekvador
                3.6 Cesar Pedro I. se odpove prestolu
4  Regentstvo (1831–1840)
                4.1 Institucionalne reforme
                4.2 Upori po provincah
                4.3 Politika v obdobju regentstva
5 Drugo kraljestvo (1840–1889)
                5.1 »Vrnitev«
                5.2 Boj proti centraliziranemu cesarstvu
                5.3 Sporazum med elitami in »parlamentarizem«
                5.4 Stranki: podobnosti in razlike
                5.5 Ohranjanje ozemeljske enovitosti
                5.6 Družbeno-gospodarska struktura in suženjstvo
                5.7 Paragvajska vojna
                5.8 Krıza Drugega kraljestva (1870–1889)
                5.9 Gospodarska in prebivalstvena bilanca
6 Prva republika (1889–1930)
                6.1 Prva republikanska ustava
                6.2 Encilhamento
                6.3 Deodoro kot predsednik
                6.4 Floriano Peixoto
                6.5 Federalistična revolucija
                6.6 Prudente de Morais
                6.7 Campos Sales
                6.8 Politične značilnosti Prve republike
                6.9 Država in kavna buržoazija
                6.10 Glavne družbeno-gospodarske spremembe med letoma 1890 in 1930
                6.11 Družbena gibanja
                6.12 Politični proces v dvajsetih letih 20. stoletja
                6.13 Revolucija leta 1930
7 Država Getúlia Vargasa (1930–1945)
                7.1 Sodelovanje med državo in cerkvijo
                7.2 Centralizacija
                7.3 Kavna politika
                7.4 Laburistična politika
                7.5 Izobraževanje
                7.6 Politični proces (1930–1934)
                7.7 Priprave na Novo državo
                7.8 Nova država
                7.9 Spremembe v Braziliji med letoma 1920 in 1940
8 Demokratično obdobje (1945–1964)
                8.1 Izvolitev Dutre
                8.2 Ustava iz leta 1946
                8.3 Dutrova vlada
                8.4 Nova Vargasova vlada
                8.5 Izvolitev Juscelina Kubitschka
                8.6 Vlada JK (Juscelina Kubitschka)
                8.7 Nasledstvo na mestu predsednika
                8.8 Vlada Jânia Quadrosa
                8.9 Jâniovo nasledstvo
                8.10 Vlada Joãoa Goularta
9 Vojaški režim (1964–1985)
                9.1 Institucionalni akt št. 1 in represija
                9.2 Vlada Castela Branca
                9.3 Vlada Coste e Silve
                9.4 Vojaška hunta
                9.5 Médicijeva vlada
                9.6 Geiselova vlada
                9.7 Figueiredova vlada
                9.8 Splošno ovrednotenje vojaškega režima
                9.9 Smrt Tancreda Nevesa
10 Tranzicija se konča, Sarneyeva vlada (1985–1989)
                10.1 Gospodarska politika
                10.2 Načrt kruzado
                10.3 Volitve leta 1986
                10.4 Nacionalna ustavodajna skupščina
                10.5 Ocena tranzicije
11 Poglavitne spremembe v Braziliji med letoma 1950 in 1980
                11.1 Prebivalstvo
                11.2 Gospodarstvo
                11.3 Socialni kazalniki
12 Modernizacija po demokratični poti
                12.1 Politična kriza in gospodarska sprememba: kratek mandat Fernanda Collorja
                12.2 Vlada Itamarja Franca: od politične krize do načrta Plano Real
                12.3 Vlada FHC: stabilizacija in strukturne reforme
                12.4 Sprememba na oblasti: Vladi Luiza Inácia Lule da Silve
                12.5 Sklep
Kratek zgodovinski pregled
Seznam literature
Imensko kazaloŠe ...

ZGODOVINA BRAZILIJE; Dnevnik 12.1.2017
Goran Dekleva: ZGODOVINA BRAZILIJE; Glasovi svetov, 4d.rtvslo.si 5.1.2017Redna cena
28,00 €

Spletna cena
25,20 €


Ključne besede
Brazilija
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR