Ulica K. Roman

Avtorica: Miriam Steiner Aviezer
Leto: 2021


Ulica K je tretji roman slovensko-izraelske avtorice Miriam Aviezer Steiner. Podobno kot prva dva, Vojak z zlatimi gumbi in Dear Mary, tudi zadnje delo opisuje realno življenja znanih in nezanih posameznic. Različna sta samo čas in prostor, ki ju opisuje. Prvi dve deli sta neposredno in posredno povezani z drugo svetovno vojno, v romanu Ulica K pa se srečamo s sodobniki časa, ki je spomin na vojno v veliki meri prekril oziroma razkril druge stiske. Ob posredni tematizaciji svobode govori tudi o vsakdanjem življenju generacije, soočene z življenjem, ki ga je v veliki meri ukrojila vojna generacija. Osrednja akterka zgodbe je bolj ali manj anonimizirana predstavnica prve povojne generacije, ki jo bolj kot prozaične tegobe vsakdanjega življenja zanimajo svet umetnosti in njeni akterji, med katerimi posebej izstopa Dane Zajc. Avtorico zanima predvsem njegova duhovna stiska, njegovi strahovi in njegov način prilagajanje na banalnosti vsakdanjika. V soočanju obeh svetov, sveta prozaičnih dnevnih rutin in sveta kreativnosti, se pred bralcem odpira življenjski svet, ki ga ni mogoče najti v zgodovinskih učbenikih, a prav ta izsek urbanega življenja je odločilno zaznamoval 60. leta 20. stoletja v Sloveniji.

Slednje je tudi razlog za pripravo rokopisa v okviru temeljnega projekta Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, projekta, ki se ukvarja z idejno in kulturno zgodovino zgodnje demokratizacije slovenske družbe.Še ...Redna cena
14,00 €

Spletna cena
12,60 €


Ključne besede
romani
slovenska književnost
slovenski romani
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR