Srbija i njen jug. Južnjački dijalekti između jezika, kulture i politike

Avtorica: Tanja Petrović
Leto: 2015


Monografija obravnava družbene pomene narečij v Srbiji ter orisuje politično in kulturno genealogijo izključevanja govorcev narečij jugovzhodne Srbije, ki so po svojih značilnostih najbolj oddaljena od modernega srbskega standardnega jezika. Glavno vprašanje, na katero knjiga poskuša odgovoriti, je, kako je prišlo do tega, da se teritorialno definirane jezikovne različice začnejo povezovati s kategorijami nizkega kulturnega okusa in vrsto negativnih pojavov v srbski družbi, ter kakšne so družbene in politične posledice tega povezovanja. Prav tako se posveča načinom, kako lahko govorci »vzamejo nazaj« svoje narečje in ga uporabljajo za izražanje družbeno in politično relevantnih stališč.Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
narečja
sociolingvistika
Srbija
srbščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR