Naslov:
Srbija i njen jug. Južnjački dijalekti između jezika, kulture i politike
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija obravnava družbene pomene narečij v Srbiji ter orisuje politično in kulturno genealogijo izključevanja govorcev narečij jugovzhodne Srbije, ki so po svojih značilnostih najbolj oddaljena od modernega srbskega standardnega jezika. Glavno vprašanje, na katero knjiga poskuša odgovoriti, je, kako je prišlo do tega, da se teritorialno definirane jezikovne različice začnejo povezovati s kategorijami nizkega kulturnega okusa in vrsto negativnih pojavov v srbski družbi, ter kakšne so družbene in politične posledice tega povezovanja. Prav tako se posveča načinom, kako lahko govorci »vzamejo nazaj« svoje narečje in ga uporabljajo za izražanje družbeno in politično relevantnih stališč.

Založnik

Fabrika knjiga (Beograd)

ISBN

978-86-7718-147-5

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 21 cm • 141 strani

Cena

naprodaj v knjigarni Azil