Naslov:
Green Is Good. Planning Urban Green Spaces With People, Not For People
Avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Priročnik je bil izdelan med izvajanjem projekta Urbane zelene površine (UGB) v okviru programa Interreg, Srednja Evropa, katerega glavni cilj je bil izboljšati zmogljivosti javnega sektorja na področju načrtovanja, upravljanja in odločanja, povezanega z urbanimi zelenimi površinami (UZP), ter na ta način ustvariti celostne trajnostne sisteme za načrtovanje in upravljanje UZP. Posebna pozornost je bila namenjena funkcionalnim urbanim območjem (FUO), funkcionalnim ekonomskim enotam, za katere so značilna gosto poseljena »urbana jedra« in »zaledja«, v katerih je trg dela močno povezan z jedri. Na podlagi primerjalne analize stanja so projektni partnerji skupaj zasnovali inovativne metode in orodja za spodbujanje trajnostnega upravljanja UZP. Predstavljeni priročnik je bil razvit predvsem kot model za vključevanje skupnosti. Predstavljene metode in orodja za izgradnjo skupnosti so bile preizkušene znotraj treh pilotnih območji, opravljenih v Mariboru (Slovenija), Krakovu (Poljska) in Budimpešti (Madžarska).

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0190-9

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 64 strani

Različice

Zeleno je dobro