Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
weReurope
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. december 2008–30. november 2010
Opis

Evropa potrebuje za promocijo družbene kohezivnosti v državah članicah inovativne instrumente. (Vsakdanja) kultura in umetnost lahko služita kot posrednika v trajnostnem pristopu k učenju in k preseganju kulturnih razlik.

Je mogoče identificirati skupno kulturno dediščino, na kateri bi lahko gradili skupno vizijo prihodnosti Evrope? Se tovrstna spoznanja lahko prenesejo v orodja za učenje?

Projekt preizkuša strategije za nadaljnje izobraževanje v 27 državah članicah, da bi tako lahko zagotovili boljši dostop do uporabnikov tovrstnega znanja. Neformalen pristop bo s spodbujanjem ustvarjalnega izraza usmerjen k marginaliziranim skupinam. Vplival bo na razširjanje čezmejnega dialoga in na medkulturno delo v izobraževanju. Slovenska ekipa sodeluje kot glavni evalvator vsebinske izvedbe projekta.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Grundtvig