Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Kratica:
NEP4DISSENT
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
23. junij 2017–22. junij 2021
Šifra:
CA16213
Opis

Odpor in disidentstvo v socialistični Evropi v obdobju 1945–1989 predstavlja pomembno poglavje evropske preteklosti, ki pomembno vpliva na identitete post-socialističnih družb in še danes predstavlja referenčno točko sodobnih družbenih gibanj po svetu.

Osrednji cilj akcije je sprožiti novo fazo raziskovanja zapuščine disidentstva prek ustvarjanja novih, refleksivnih pristopov ter platforme za inkubacijo mreženja, transancionalnega, multidisciplinarnega in tehnološko osveščenega raziskovanja, pri čemer je pomemben poudarek na kreativni diseminaciji. Akcija bo ustvarila pomembno okolje za komunikacijo med tremi skupinami: raziskovalci in arhivisti, kuratorji umetnosti in kulturne dediščine ter strokovnjaki za informacijske tehnologije ter humanistiko in družbene vede, da bi tako zagotovili tehnološko napredno raziskovanje in boljšo diseminacijo razultatov. Akcija bo sodelujočim raziskovalkam in raziskovalcem omogočila usposabljanje z najnaprednejšimi digitalnimi orodji ter povečala kapacitete za kreativno diseminacijo skozi spodbujanje produktivnega dialog.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

COST