Naravna in kulturna dediščina

Osnovni Podatki

Opis

Leta 2015 se je začelo novo šestletno programsko obdobje infrastrukturnega programa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki ga glede na naravo dela poimenujemo Naravna in kulturna dediščina. V okviru infrastrukturnega programa bomo nadaljevali s strokovno, tehnično in programsko podporo informacijski, dokumentacijski in prezentacijski dejavnosti osemnajstih inštitutov in Založbe ZRC. Sodelavci bodo nudili podporo novim in obstoječim 18 raziskovalnim programom, 54 temeljnim raziskovalnim projektom, 13 aplikativnim in 8 podoktorskim projektom. Prav tako bodo s svojimi aktivnostmi nadaljevali v okviru treh že potekajočih ciljnih raziskovalnih projektov.

Poleg sodelovanja infrastrukturnih sodelavcev v raziskovalnih projektih, kjer se bodo prvenstveno ukvarjali predvsem z zbiranjem gradiva, vzorcev in podatkov na terenu, arhiviranjem gradiva, laboratorijskimi analizami, računalniškimi obdelavami podatkov, kartografsko dejavnostjo, urejanjem in vzdrževanjem podatkovnih zbirk, je pomembna dejavnost infrastrukturnega programa tudi podpora državnim in drugim vladnim organom ali resorjem pri izvajanju njihove službe. Nekatere od teh dejavnosti so že utečene in trajajo daljše časovno obdobje.

Večji obseg del bo zajemal tudi aktivnosti, povezane s publiciranjem naših znanstvenih dosežkov, saj Založba ZRC ostaja ena večjih znanstvenih založb v Sloveniji. Poleg izdajanja znanstvenih in strokovnih publikacij bo skrbela še za organizacijo novinarskih konferenc in splošno promocijsko gradivo, kot so različni katalogi, ter debatni večeri in druge prireditve v knjigarni Azil in Atriju.

Rezultat večletnih prizadevanj je aktivno partnerstvo pri vseh humanistično usmerjenih projektih ESFRI, ki jih je MIZŠ v Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020 uvrstilo med prioritetne projekte, in jih namerava v prihodnjih letih izpeljati in tudi finančno podpreti:

– DARIAH – Digitalna raziskovalna infrastruktura za umetnost in humanistiko (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities);

– LifeWatch ‒ Znanstvena in tehnološka infrastruktura za podatke o biotski raznovrstnosti in opazovalnice (Science and Technology Infrastructure for Biodiversity Data and Observatories);

– CLARIN ‒ Infrastruktura za skupne jezikovne vire in tehnologije (Common Language Resources and Technology Infrastructure);

– EPOS – Evropski sistem opazovanja ploščKljučne povezave