Title:
Znanost (brez) mladih. Zgodnje stopnje znanstvene kariere skozi perspektivo spola
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Publikacija je nastala kot rezultat mednarodnega raziskovalnega projekta GARCIA – Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (http://garciaproject.eu/). Cilj projekta je raziskovanje, oblikovanje in izvajanje posebnih ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti med spoli v akademskem okolju (visokem šolstvu in raziskovanju). Na podlagi analize na makro-, mezo- in mikroravni publikacija obravnava spolno zaznamovane asimetrije na visokošolskih in raziskovalnih institucijah, s poudarkom na raziskovalkah/raziskovalcih na začetku znanstvenih karier, ki so zaposlene/zaposleni za določen čas. Z osredotočanjem na osebne izkušnje znanstvenic/znantvenikov, ki vstopajo v akademsko okolje, se prispevki poglabljajo v dinamike spolno zaznamovanih vsakdanjih praks v akademskem okolju in razkrivajo slepe pege v obstoječih poskusih uveljavljanja načela enakih možnosti v visokošolskih in raziskovalnih institucijah.

Table of content

NA ZAČETKU ZNANSTVENE KARIERE SKOZI PERSPEKTIVO SPOLA – IZKUŠNJE IN IZZIVI
Ana Hofman
ZNANSTVENE KARIERE V SLOVENIJI: NEKAJ RAZMISLEKOV O ENAKOSTI SPOLOV V POLITIKAH IN PRAKSAH
Sanja Cukut Krilić
BELE LISE V STATISTIKAH O KARIERNIH POTEH MOŠKIH IN ŽENSK V AKADEMSKEM OKOLJU
Majda Černič Istenič
»ČEZ VIKENDE NIKAMOR NE GREM BREZ RAČUNALNIKA«. USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA IN DELO V AKADEMSKI SFERI
Tanja Petrović
NEOLIBERALNA POLITIKA IN KONSTRUIRANJE ZNANSTVENE ODLIČNOSTI V SLOVENSKEM PROSTORU
Jasna Fakin Bajec in Polona Sitar
KAKO PREŽIVETI PO DOKTORATU? RAZMISLEK O MENTORSTVU
Duška Knežević Hočevar
RAZSEŽNOSTI (NE)MOBILNOSTI V KONTEKSTU SLOVENSKEGA AKADEMSKEGA OKOLJA: KRITIČNI POGLED NA »SAMOUMEVNO« IN S SPOLOM ZAZNAMOVANO
Jovana Mihajlović Trbovc
SKLEPNI RAZMISLEK: MED UPRIZARJANJEM IN DELOVANJEM
Oto Luthar

 

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-981-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 193 pages

Price

not for sale

E-publications

ISBN 978-961-254-982-4
(2 MB)