Title:
Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Študija osvetljuje historični vidik judovske navzočnosti v prekmurskem (in slovenskem) prostoru od poznega srednjega veka do danes, oblikovanje modernega antisemitizma konec 19. stoletja, predvsem pa dolgoročne posledice deportacij prekmurskih Judov. Avtor razblini nekatere stereotipne predstave o judovski ekskluzivni gospodarski dejavnosti in izriše zanimivo topografijo judovskega družabnega in kulturnega življenja na območju Prekmurja. Bolj kot na samo fizično uničenje judovske skupnosti zaradi deportacij, ropanj in pobojev se osredotoča na posledice uničenja nekdanje gospodarske in družbene elite.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-353-2

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 296 pages

Price

18,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)

E-publications

(9 MB)