Title:
YUropa. Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Znanstvena monografija obravnava možnosti rabe socialistične in jugoslovanske dediščine v zagovarjanju avtonomnih in politično relevantnih stališč ter izpogajanju pripadnosti Evropi v družbah na prostoru nekdanje Jugoslavije. Posebej se posveča politikam spomina in njihovi vlogi v oblikovanju sodobnih političnih identitet in zahtev v tem prostoru.

The scientific monograph deals with the possibilities of using the socialist and Yugoslav heritage in advocating autonomous and politically relevant positions and negotiating belonging to Europe in societies of the former Yugoslavia. In particular, it focuses on the politics of memory and their role in shaping contemporary political identities and demands in this area.

Publishing House

Fabrika knjiga (Beograd)

ISBN

978-86-7718-116-1

Specifications

paperback • 13 × 21 cm • 212 pages

Price

12,80 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil

Versions

YUropa