Title:
The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Balkan Studies Library 17
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik prinaša pester izbor poglavij o spominu na prvo svetovno vojno v Srednji in Jugo-vzhodni Evropi in osvetljuje slabo ali le deloma raziskane reprezentacije prve svetovne vojne v tem delu Evrope. Prispevki tako zapolnjujejo vrzel v sodobnem raziskovanju te vojne, katere epizode na Balkanu in italijanski fronti so praviloma slabo raziskane. Čeprav te slepe pege v zgodovinskih reprezentacijah razmer na območju reke Soče na severozahodu ter grško-makedonskih obmejnih gorah okoli gore Kajmakčalan na jugovzhodu ne bo popolnoma zapolnil, pa ta zbornik pomembno prispeva k razvoju zgodovinopisja balkanskega teatra vojne. Poleg tega predstavlja tudi prepotreben prispevek k razumevanju idej, pripadnosti in kulturnih hegemonij ter trpljenja civilistov, kakor tudi spominov in povojne spominske krajine.

This volume presents a series of chapters about the Great War and memory in Central and South-Eastern Europe which will widen the insufficient and spotty representations of the Great War in that region. The contributors deliver an important addition to present-day scholarship on the more or less unknown war in the Balkans and at the Italian fronts. Although it might not completely fill the striking gap in the historical representations of the situation between the Slovene-Italian Soča-Isonzo river in the North-West and the Greek-Macedonian border mountains around Mount Kajmakčalan in the South-East, it will add significantly to the scholarship on the Balkan theatre of war and provide a much-needed account of the suffering of civilians, ideas, loyalties and cultural hegemonies, as well as memories and the post-war memorial landscape. 

Publishing House

Brill

ISBN

978-900-431-268-5

Specifications

hardback • 15,9 × 23,5 cm • 202 pages

Price

99,00 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil