Skip to main content
Problem povečevanja človeške energije. Druga, razširjena in dopolnjena izdaja.


Author: Nikola Tesla
Year: 2021


Druga izdaja knjige knjige s polnim naslovom Problem povečevanja človeške energije s posebnim ozirom na pridobivanje energije Sonca prinaša predvsem razširitve in dopolnitve spremne študije, ki sooča različne interpretacije Teslovega dela, s posebnim poudarkom na njegovi družbeni in spoznavno teorijo, kozmologiji ter filozofiji. Dodani so izsledki matematičnih analiz in rekonstrukcij bratov Corum, ki osvetljujeta Teslove tehnologije v jeziku sodobnega elektroinženirstva. Dodatno so osvetljeni tudi konteksti zgodovinskih sporov glede koncepta »etra«, Teslovega razumevanja Maxwellove teorije elektromagnetizma, »longitudinalnih valov« in vpliv Kelvinovih in Helmholtzevih teorij na Teslovo razumevanje elektrike. Povzetki interpretacij Willema van den Bergha še temeljiteje pojasnjujejo Teslovo razumevanje »kozmičnih žarkov«. V tej izdaji ni izbora Teslovih patentov, so pa na novo umeščeni diagrami obravnavanih patentov ter novi slikovni materiali. V novi Prilogi I namesto tega najdemo izbrano, doslej v slovenščini neobjavljeno korespondenco Tesle in urednika Century Magazina Roberta Underwooda Johnsona, ki osvetljuje zgodovinsko ozadje in nastanek Problema. Namesto stotih strani priloženih patentov je torej dodanih 137 strani teksta spremne študije, novih virov in izbora pisem.More ...

Filozofija družbenotransformativnih tehnologij Nikole Tesle; Delo, 29. 3. 2023

Rebeka Koprivšek Leskovar: Ne bit teslo, beri Teslo; Znanstvena recenzija, Radio Študent, 1. 6. 2021Regular price
29.00 €

Online price
26.10 €


Keywords
electrical engineering
electric energy
energetics
philosophy
radio engineering
remote control
robotics
science
solar energy
sustainable development
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR