Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje.

Authors: Ana Hofman, Jovana Mihajlović Trbovc
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2016price


Keywords
career
education
gender equality
science
scientific research
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR