Title:
Kras in Brkini [drugi natis]. Za radovedneže in ljubitelje
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga o Krasu in Brkinih je (2014) nastala v zbirki kratkih predstavitev naravne in kulturne dediščine slovenskih pokrajin in se tako pridružila knjigi o Prekmurju. Predstavljena gesla razgrinjajo poleg naravnih in kulturnih zanimivosti tudi drobne detajle življenja ljudi, ki se  navadno  v obsežnejših monografijah izgubijo, pa vendar odstirajo bistveno bolj zanimive zgodbe in velikokrat kažejo zmotne ali celo izmišljene predstave o tamkajšnjem življenju. Čeprav sta Kras in Brkini mnogokrat v očeh gostov, pa naj gre za domače obiskovalce ali tuje turiste,  označeni kot očarljivi, avtentični, zanimivi, celo skrivnostni pokrajini, pogled od blizu razkriva nekoliko  drugačno podobo. Kot del Primorske sta bili od nekdaj tesno upravno, kulturno in naravno povezani, kar simbolizira že reka Reka, pa vendar tudi zelo edinstveni, kar se kaže v prvinah stavbarstva, narečja in načina obdelovanja zemlje. Namen knjige je bralce in popotnike opozoriti na morda preveč romantizirano podobo o pokrajinah ter jih privabiti na nekoliko nepoznane predele, ki kažejo bogato kulturno in naravno pestrost slovenskih pokrajin.

 

The book (‘Karst and Brkini for the Curious and the Keen') was written (originaly published in 2014) as part of a collection of short presentations of natural and cultural heritage of Slovenian regions and as such joined the book about Prekmurje. Book entries unveil natural and cultural curiosities as well as small details of people's lives which are usually lost in extensive monographs although they reveal significantly more interesting stories and often disclose wrong ideas or even made-up images of the life in the regions. In the eyes of visitors, both local or foreign, the Karst and the Brkini are often considered charming, authentic, interesting and even mysterious; however, upon a closer look, the two regions reveal a slightly different idea. As part of the Primorska region, they have always been closely connected in terms of administration, culture and nature (also by the river Reka), but at the same time very unique in terms of architecture, dialect and land cultivation. The aim of the book is to make readers and travellers aware that the image of the regions might be too romanticized and invite them to rather unknown places which show a rich cultural and natural variety of Slovenian regions.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-737-0

Specifications

paperback • 11 × 18 cm • 286 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2018)
ISBN 978-961-05-0045-2