Skip to main content

Kako nasloviti »enakost spolov in vključenost« v projektni prijavi programa Obzorje Evropa

Published on: March 29, 2023

Vabimo na dogodek Kako nasloviti enakost spolov in vključevanje dimenzije spola v projektni prijavi programa Obzorje Evropa?, ki ga organizira Direktorat za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in sicer v sredo, 29. 3., ob 10.uri na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Predstavnice in predstavniki Evropske komisije in ministrstva bodo udeleženke in udeležence seznanili s prečno vsebino enakosti spolov in vključevanja vidika spola v raziskave in inovacije. Na dogodku bodo predstavljeni prihajajoči razpisi v okviru programa Obzorja Evropa, ki so namenjeni tej tematiki, Načrt za enakost spolov (Gender Equality Plan – GEP) ter dobre prakse in izzivi uvajanja spolno občutljivega pristopa v vsebine projektov programa Obzorje Evropa.

Na omenjenem dogodku bo dr. Jovana Mihajlović Trbovc imela prispevek Uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje, dr. Katja Kobolt pa prispevek, kako ustrezno nasloviti dimenzijo spola in jo vključiti na primeru njenega projekta Ustvarjanje modernistične prihodnosti: ilustratorke in predstave otroštva v socialistični Jugoslaviji.

Število mest je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava.

Program in več informacij najdete na spletni strani.