4

JUN

09:00

Delavnica: telesa, afekti, čuti in čustvaBasic Info

June 4, 2020 at 09:00 to June 5, 2020 at 19:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, Ljubljana

Organizer: International Society for Ethnology and Folklore


Description

 

Delavnica: Telesa, afekti, čuti in čustva

Delavnica bo v on-line izvedbi!

BASE delovna skupina SIEF

3. delavnica v Ljubljani, bo 4. in 5. junija 2020

Kraj: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Tretja BASE delavnica želi predstaviti raziskave, ki jih opravljajo članice in člani delovne skupine in drugi raziskovalke_ci, katerih raziskave so osredotočene na telo, afekte, čute in čustva.

K sodelovanju vabimo 20-minutne predstavitve znanstvenic_kov iz polja umetnosti, humanističnih in drugih ved, ki se osredotočajo na - telesa, afekte, čustva, čute -  iz različnih vidikov (v diahroni in sinhroni perspektivi, itd.). Posebej pozdravljamo predstavitve, ki se osredotočajo na »kolektivna postajanja” - afektivno politiko v času svetovnih uporov.

Predlogi z največ 300 besedami, ki jih spremlja življenjepis z največ 100 besedami, je treba poslati do ponedeljka, 3. februarja 2020 Ani Hofman: ahofman@zrc-sazu.si in na basewg@siefhome.org.

Organizator_ke delavnice v Ljubljani :

Dr. Ana Hofman, dr. Martin Pogačar, Teja Komel Klepec, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

------------------------------------------------------------------------------------------

SIEF Working Group BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions
3rd workshop in Ljubljana, Slovenia, 4 and 5 June 2020

Venue: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

The 3rd BASE workshop seeks to explore the work which is currently being done by working group members and other researchers whose work focuses on the body, affects, senses and emotions.

We invite 20-minute presentations from scholars across the arts & humanities concerned with the focus of the working group - bodies, affects, emotions, senses - but taking a variety of perspectives (historical, synchronic etc). We especially welcome presentations that focus on “collective becomings” - affective politics in the time of global uprisings.

Proposals of no more than 300 words, accompanied by a max 100-word biography, should be submitted to Ana Hofman ahofman@zrc-sazu.si and to basewg@siefhome.org by Monday, 3 February 2020.

Workshop Convenor: Dr. Ana Hofman, Institute of Culture and Memory Studies, Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts

Local organising team: Dr. Ana Hofman, Dr. Martin Pogačar, Teja Komel Klepec (Institute of Culture and Memory Studies, Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts)