20

MAR

12:00

Madžarski mladinski tisk v Jugoslaviji 1945-1992Basic Info

20. march 2019 at 12:00 to 20. march 2019 at 14:00
Sejna soba ZRC SAZU, Ljubljana, Novi trg 2, 1. nadstropje
Description

Predavanje obravnava mladinsko periodiko za umetnost in literaturo, objavljeno med 1945-1992 v Jugoslaviji v madžarskem jeziku. Prvi del se ukvarja z mladinskimi tiskovnimi enotami na zvezni ravni skozi celotno obdobje socialistične Jugoslavije, s posebnim poudarkom na njihovem strukturnem mestu v medijski pokrajini. Poleg široko distribuiranih tedenskih in mesečnih periodičnih publikacij, so občinske mladinske revije, ki so vsebovale literarne in novinarske tekste, ki so imeli tudi kulturno in umetniško usmerjenost, bile distribuirane le lokalno in so običajno izhajale le kratek čas, pogosto so obstajale le nekaj mesecev ali let. Tretji del predavanja bo obravnaval »art-zines« Jugoslavije iz istega obdobja.

Raziskave  so bile osredotočene na to, kako so te revije nastale, katere so bile smernice za urejanje, in kakšne okoliščine so bile potrebne, da so obstale. Eden izmed ciljev je bil tudi uvrstiti jih v kulturno politiko, zgodovino kulture, umetnosti in tiska tistega časa, še več, te revije umestiti v kontekst sveta umetnosti in so-proizvesti mreže Madžarov iz Jugoslavije. Posebej pomembno je bilo izpostaviti tiste posameznike, ki so ustanovili in sodelovali pri izdelavi teh malih periodičnih publikacij, pa tudi tiste, ki so jih onemogočali.

Kratka biografija avtorja

Oszkár Roginer se je rodil leta 1986 v Novem Sadu v Jugoslaviji. Študiral je madžarske študije na Univerzi v Novem Sadu (Srbija), diplomo je pridobil leta 2009. Nadalje je študiral na Univerzi v Pécsu (Madžarska), kjer je leta2016 zagovarjal doktorat iz literarnih ved. Od leta 2014 je obiskoval mednarodni skupni magisterij iz kulturne sociologije na Univerzi v Zadru (Hrvaška) in ga nadaljeval na Univerzi Karl Franzens v Gradcu (Avstrija). Po opravljenem magistrskem študiju leta 2016, se je vpisal na doktorski študij na Centre for Southeast European Studies v Gradcu, kjer trenutno dela na svoji doktorski disertaciji.

Med letoma 2009 in 2014 je deloval kot radijski novinar in gledališki kritik na RTV Vojvodina in v dnevniku Magyar Szó v Novem Sadu. Med njegove najpomembnejše publikacije spadajo monografije A város mint (ellen) érv. [Mesto kot (proti)argument]. (2015.) in A jugoszláviai magyar irodalom terei - A (poszt) jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitás-konstrukciók viszonya a sajtóban (1945–2010). Tereni madžarske književnosti iz Jugoslavije - korelacije med (post) jugoslovansko madžarsko književnostjo in konstrukcijami prostorskih kolektivnih identitet v tisku (1945–2010). (2019.). Njegov akademski interes je v literaturi madžarske manjšine, madžarski zgodovini tiska Jugoslavije, geokriticizmu, zgodovinski literarni sociologiji, kolektivni identiteti, raziskovanju spomina in drugo.