Skip to main content
Inštitut za kulturne in spominske študije

Sodelavke in sodelavci Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU raziskujemo raznovrstne oblike spominskih praks, povezanih z dogodki, ki so v Sloveniji in jugovzhodni Evropi pomembno zaznamovali 20. stoletje. Posebno pozornost namenjamo večplastnosti spomina, njegovi družbeni vlogi in politični relevatnosti ter povezanosti s kolektivnimi imaginacijami prihodnosti. Zagovarjamo, razvijamo in promoviramo izrazito interdisciplinaren pristop, kar je glede na pestra profesionalna ozadja (zgodovina, antropologija, lingvistika, etnomuzikologija, etnologija, literarna zgodovina, kulturologija) ne samo mogoče, ampak celo neizogibno.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja: Teja Komel Klepec

Telefon: +386 1 47 06 451

E-naslov: teja.komel@zrc-sazu.si