Dr. Vanja Huzjan

strokovna sodelavka
 +386(0)1/4706280

vanja.huzjan@zrc-sazu.si


Povezave


Diplomirala je iz filozofije ter etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila kot vzgojiteljica v preventivnem psihoanalitičnem oddelku Vrtca na Jamovi in zaključila dokvalifikacijski program za vzgojitelje v predšolski vzgoji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 je zaposlena na ISN. Po zaključenem bibliotekarskem strokovnem izpitu opravlja naloge bibliotekarke. Leta 2020 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Gmotna kultura otrok v Ljubljani in okolici od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Pošlji osebno sporočilo

2021 (Soavtorstvo z Godina-Golija, Maja in Špela Ledinek Lozej): Govorica predmetov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS SI-ID – 54814211]

2021 (Predavanje) Zaupanje za upanje: oblikovanje družbenosti kot solidarnosti. Predmet Družbena razmerja v Sloveniji pri izr. prof. dr. Mateji Habinc. OEIKA; FF Univerza v Ljubljani. 25. 02. 2021.

2020 Sadizem vladnih ukrepov ali kdo tu uživa? [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 9. december 2020. [COBISS SI-ID – 45316099]

2020 Tesnoba [Elektronski vir]: 2. del: pot k udomačeni abnormalnosti. Vsakdanjik [Elektronski vir], 23. september 2020. [COBISS SI-ID – 45284355]

2020 Norost vladnih (ne)ukrepov [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 14. september 2020. [COBISS SI-ID – 45277699]

2020 Tesnoba [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. avgust 2020. [COBISS SI-ID – 45272067]

2020 Prekuževanje misli [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 1. junij 2020. [COBISS SI-ID – 45265155]

2020 Otepanje z otroki [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 20. maj 2020. [COBISS SI-ID – 45227523]

2020 Soočenje s strahom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 10. maj 2020. [COBISS SI-ID – 45225219]

2020 Zaščita pred zdrsom [Elektronski vir]. Vsakdanjik [Elektronski vir], 8. maj 2020. [COBISS SI-ID - 45214723]

2016 Junak in vodja. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, letn. 45, št. 1, str. 201-214. http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4823/4436, doi: 10.3986/Traditio2016450113. [COBISS.SI-ID 41066797]

2014 Pisanica (an Easter egg) from Adlešiči. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 104–105.

2014 Štefan Zelko's pottery. V: Bitušíková, Alexandra, Koštialová, Katarína in Daniel Luther (ur.): Good practices in preservation, promotion and utilisation of folk culture heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky: 106–108.

2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19/1: 29–60.

2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.

2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37/1: 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.

2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije. Str. 99–112.

2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC. Str. 187–198.

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29/1: 209–226.