Dr. Nina Ledinek

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 470 61 78

nina.ledinek@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
29395 (ARRS)

Nina Ledinek (27. 7. 1980) se pri raziskovalnem delu ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, terminologijo ter s korpusnim jezikoslovjem. Je članica uredniškega odbora portala Fran in sodelavka pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • leksikografija
 • korpusno jezikoslovje
 • terminologija
 • označevanje korpusov

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2010: doktorat iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Slovenska skladnja v skladenjsko označenih korpusih slovenščine)
 • 2005: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost)
 • 1999: matura na Gimnaziji Velenje ŠC Velenje;
 • 1999: zaključni izpit na Srednji glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje (klavir)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2019–2020: honorarna zaposlitev, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2008: honorarna zaposlitev, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • 2007–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2017–: koordinatorica jezikoslovcev pri projektu Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika
 • 2016–2017: koordinatorica skupine za jezikovni opis in jezikovno opremljenost slovenščine pri projektu Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
 • 2014–: predstavnica ZRC SAZU v raziskovalni infrastrukturi CLARIN.si
 • 2012–2020: vodja Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Mentorstvo:

 • mladi raziskovalci: Dejan Gabrovšek

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica komisije za spremljanje doktorskega študija, FF UL
 • 2014–: članica uredniškega sveta eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 3. izdaja
 • 2014–: članica uredniškega odbora portala Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2012–: soavtorica, sourednica enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (SNB, SSKJ2, eSSKJ)
 • 2007: soavtorica označevalnega sistema JOS
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
leksikologija • leksikografija • terminologija • korpusno jezikoslovje • označevanje korpusov