Dr. Marjeta Pisk

znanstvena sodelavka+386 1 4706 270

Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si
 

Področja znanstvenega delovanja:

 • rokopisne pesmarice
 • metodološka vprašanja razvoja slovenske folkloristike
 • dediščinjenje obmejnih območij
 • kulturnoantropološke študije lokalnosti
 • socialne mreže akterjev

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • Članica International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Članica Kommission für Volksdichtung (KfV)
 • Članica Slovenskega etnološkega društva
Nagrada Slavističnega društva za najboljše doktorske študente (2012)
 • PISK, Marjeta. Rokopisne pesmarice - med religioznim in ljudskim. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. 2019, 48, [št.] 2, str. 69-95. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7743/7252, DOI: 10.3986/Traditio2019480204. [COBISS.SI-ID 45757741],
 • PISK, Marjeta. Družbene mreže v folklorističnem raziskovanju. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 3, str. 103-121. ISSN 0352-0447. DOI: 10.3986/Traditio2017460305. [COBISS.SI-ID 42473517],
 • PISK, Marjeta. Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd = Nationalizing the folksong tradition of Goriška brda. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru, (Slavistična revija, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, jul.-sep. 2012, str. 483-498, 499-515. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_17.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_18.pdf. [COBISS.SI-ID 50448994]
 • SÏLE, Linda, PÖLÖNEN, Janne, SIVERTSEN, Gunnar, GUNS, Ralf, ENGELS, Tim C. E., AREFIEV, Pavel, DUŠKOVÁ, Marta, FAURBÆK, Lotte, HOLL, András, KULCZYCKI, Emanuel, MACAN, Bojan, NELHANS, Gustaf, PETR, Michal, PISK, Marjeta, SOÓS, Sándor, STOJANOVSKI, Jadranka, STONE, Ari, ŠUŠOL, Jaroslav, TEITELBAUM, Ruth. Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey. Research evaluation. Oct. 2018, vol. 27, iss. 4, str. 310-322. ISSN 0958-2029. https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvy016/5038114, DOI: 10.1093/reseval/rvy016. [COBISS.SI-ID 43180845],
 • PISK, Marjeta, KLOBČAR, Marija (urednik). Vi čuvarji ste obmejni : pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 159 str., ilustr., note, zvd. Zbirka Folkloristika, 8. ISBN 978-961-05-0055-1. ISSN 2232-3791. [COBISS.SI-ID 293440256],
 • PISK, Marjeta. Zbirke "mrtvečih pesmi" : iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno?. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 25-32. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. DOI: 10.4312/Obdobja.37.25-32. [COBISS.SI-ID 43969581]
 • PISK, Marjeta. Rokopisne pesmarice v Kokošarjevi zapuščini. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 65-74, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36. ISBN 978-961-237-963-6. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Pisk.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.36.65-74. [COBISS.SI-ID 65636706]
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega ( research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja ( bilateralni • 01. junij 2017 - 31. december 2020)
Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe ( mednarodni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave ( temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega in latinskega jezika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2004),
 • doktorica znanosti za področje interkulturnih študijev, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (2012)

 

Zaposlitev:

 • profesorica latinskega jezika (2002–2004),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2004–).

 

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220