doktorica znanosti s področja lingvistike

Raziskovalna dejavnost

Ksenija Bogetić je jezikoslovka, ki se ukvarja z interakcijami jezika in družbenega sveta. Pri raziskovanju diskurzivne konstrukcije in vzdrževanja družbene identitete in ideologije posebno pozornost namenja anglofonim in post-jugoslovanskim družbam, opira pa se na tradicije sociolingvistike, analize diskurza in kognitivne lingvistike. V svojem delu se posveča raziskovanju jezikovnih ideologij, jezika in nacionalizma, jezika, spola in spolnosti, mladine in digitalnih medijev ter metafor.

Izbrane publikacije

(soavtorstvo) Аndrijana Broćić & Katarina Rasulić (2019). Metaphor identification in Serbian. In Susan Nacey, Aletta G. Dorst, Tina Krennmayr and W. Gudrun Reijnierse (eds.), Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world (204–226). Amsterdam: John Benjamins. https://benjamins.com/catalog/celcr.22.10bog

Discursive metaphorical frames in newspaper texts on language change. Metaphor and the Social World, 9(1), 2019, 1–31. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/msw.17013.bog

Stlized quotations as parodic practice in teenage dating blogs: Stylizing patterns, quotative marking and language ideological meanings. Belgrade English Language & Literature Studies, 2019, 45–69. http://www.belgrade.bells.fil.bg.ac.rs/Bells%2011.pdf

Normal Straight Gays. Lexical collocations and ideologies of masculinity in personal ads of Serbian gay teenagers. In Milani, Tommaso (ed.) Queering Language, Gender and Sexuality. London: Equinox, 2018. https://www.equinoxpub.com/home/view-chapter/?id=30453

Language is a ‘beautiful creature’, not an ‘old fridge’: Direct metaphors as corrective framing devices. Metaphor and the Social World, 7(2), 2017, 190–212. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/msw.7.2.02bog

Metalinguistic comments in teenage personal blogs: Bringing youth voices to studies of youth, language and technology. Text & Talk, 36(3), 2016, 245–268.
https://www.degruyter.com/view/j/text.2016.36.issue-3/text-2016-0012/text-2016-0012.xml

Be like and the quotative system of Jamaican English: Linguistic trajectories of globalization and localization. English Today, 30(3), 2014, 5–12. https://www.cambridge.org/core/journals/english-today/article/be-like-and-the-quotative-system-of-jamaican-english-linguistic-trajectories-of-globalization-and-localization/B06EBDC077FA560408BE4AB082428A60

Življenjepis

Izobrazba

Doktorat znanosti, 2018, Lingvistika. Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

magisterij (z odliko), 2013, Sociolinguistics. University of Oxford, Faculty of English Language and Literature

magisterij, 2010, Lingvistika. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofska fakulteta

diploma, 2007, Angleški jezik in literatura. Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Poučevanje

Predavateljica (2019), Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

Predavateljica (2014–2019), Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

Podiplomska inštruktorica (2011–2012), Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

Mednarodne štipendije

Podoktorska štipendija Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Researching and Applying Metaphor grant, VB/Hong Kong 2018

News International Scholarship, University of Oxford, VB, 2012–2013

Dulverton Fund Award, University of Oxford, VB, 2012–2013

Nagrade

Christina Alm-Arvius Award, Metaphor Festival, University of Amsterdam, 2017

Članstvo v organizacijah

Mednarodna zveza za spol in jezik / International Gender and Language Association (IGALA)

Britanska zveza za aplikativno lingvistiko / British Association for Applied Linguistics

Raziskovanje in aplikacija metaphor / Researching and Applying Metaphor

Raziskovalni interesi

Jezikovne ideologije; post-jugoslovanska sociolingvistika; jezik in digitalni mediji; jezik, spol and spolnost; kognitivna lingvistika; metafora