doktorica znanosti s področja balkanskih študijev

Telefon:
+386 1 47 06 436
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Jovana Mihajlović Trbovc je politologinja, ki se s političnimi vprašanji ukvarja s perspektive kulturologije. Področje njenih raziskav so politike preteklosti in javnega spominjanja na zločine ob razpadu nekdanje Jugoslavije in iz časa Druge svetovne vojne. Posebej se osredotoča na vpliv Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) na države nekdanje Jugoslavije, ter na reproduciranje zgodovinskih narativov v učbenikih.
Obrobno se je ukvarjala tudi z vprašanji medijske politike v državah zahodnega Balkana. Aktivistično pa je bila vključena v civilnodružbene pobude, ki so se ukvarjale s post-konfliktnimi vprašanji.

Izbrane publikacije

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Homecomings from "The Hague": media coverage of ICTY defendants after trial and punishment. International criminal justice review, 2018, doi: 10.1177/1057567718766222.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PETROVIĆ, Vladimir. The impact of the ICTY on democratization in the Yugoslav successor states. V: RAMET, Sabrina P. (ur.), HASSENSTAB, Christine M. (ur.), LISTHAUG, Ola (ur.). Building democracy in the Yugoslav successor states: accomplishments, setbacks, and challenges since 1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, str. 135-161.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, HOFMAN, Ana. Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1341.

PETKOVIĆ, Brankica (urednik), MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana (urednik). Media integrity matters : reclaiming public service values in media and journalism. 2nd ed. Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2015. http://mediaobservatory.net/sites/default/files/media%20integrity%20matters_za%20web_FINAL.pdf

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Memory after ethnic cleansing : victims' and perpetrators' narratives in Prijedor. Razprave in gradivo, 2014, no. 72, str. 25-41. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7WNZOA3Z

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PAVASOVIĆ TROŠT, Tamara. Who were the anti-Fascists? : divergent interpretation of WWII in contemporary post-Yugoslav history textbooks. V: KARNER, Christian (ur.), MERTENS, Bram (ur.).The use and abuse of memory : interpreting world war in contemporary European politics. New Branuswick: Transaction Publishers, 2013, str. 173-192.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Soočanje s preteklostjo: postaviti Slovenijo v primerjalno perspektivo (podoktorski raziskovalni projekt • 1. januar 201630. junij 2018)

Balkanski kalejdoskop (1. avgust 20171. februar 2019)

Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA) (okvirni program • 1. februar 201431. januar 2017)

Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov (mednarodni raziskovalni projekt • 1. januar 201731. december 2020)

Zvoki meje: Glasba in identiteta v obmejnih območjih v Sloveniji (podoktorski raziskovalni projekt • 1. maj 200930. april 2011)

Ostali projekti >>
Življenjepis

ZAPOSLITEV

2015, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

2010-2011, Koalicija za REKOM (Regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na ozemlju nekdanje SFRJ od 1. januarja 1991 do 31. decembra 2001)

2009-2013, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana

2007, Radio študent, Ljubljana

2005-2006, Kanadska mednarodna razvojna agencija, Kanadska ambasada, Beograd

IZOBRAZBA

Doktorat, 2014, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, program Balkanski študiji.

Naslov disertacije: "Public Narratives of the Past in the Framework of Transitional Justice Processes: The Case of Bosnia and Herzegovina"

Magisterij, 2008, Centralno-evropska Univerza, Budimpešta,  program Študij nacionalizma.

Naslov teze: "Forging Identity through Negotiation: The Case of the Contemporary Bosniak Nation"

Diploma, 2006, Fakulteta političnih ved, Univerza v Beogradu, program Mednarodni posli.

Diploma, 2006, Londonska šola za ekonomijo in politične vede, Univerza v Londonu, zunanji program Politika in mednarodni odnosi.

JEZIKI

Materni jezik: srbščina

Aktivno: slovenščina, angleščina

Pasivno: italijanščina, ruščina, nemščina

POUČEVANJE

Vabljena predavanja:

- "War crime trials and public memory of the war in Bosnia", Brownbag Seminars: Current Research on Southeastern Europe, Centre for Southeast European Studies, Univerza v Gradcu, november 2015.

- "Koga še brigajo dejstva?! Vpliv Mednarodnega sodišča (MKSJ) na javni spomin v Bosni in Hercegovini", doktorski program Balkanski študiji, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, november 2015.

- "Tranzicijska pravičnost in kultura spomina", MA program Kultura spomina, Filozofski fakultet, Univerza v Reki, maj 2015.

MEDNARODNE ŠTIPENDIJE

Ernst Mach svetovna štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD), Center za Jugovzhodno-evropske študije, Univerza v Gradcu, Avstrija, oktober 2015 - januar 2016.

Status mlade raziskovalke, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, oktober 2009 - marec 2013.

Delna štipendija Centralno-evropske Univerze za magistrski študij, oktober 2007 - junij 2008.

Štipendija Konrad Adenaur Stiftung v Srbiji za nadarjene in družbeno aktivne študente, 2004-2006.

RAZISKOVALNE TEME

tranzicijska pravičnost, posebej na prostoru nekdanje Jugoslavije; družbena vloga mednarodnih kazenskih tribunalov, posebej Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo; družbeni spomin na vojno; učenje zgodovinske in šolski zgodovinski učbeniki.

Priznanja in nagrade

Jean Blondel PhD Prize za najboljšo doktorsko tezo iz političnih ved, Evropski konzorcij za politične raziskave (European Consortium for Political Research), 2015. • Priznanje za najboljši doktorat Fakulteta za družbene vede. • Priznanje Sklada prof. Klinarja za najboljšo doktorsko disertacijo s področja sociologije etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti.