Skip to main content
Izr. prof. dr. Dan Podjed


+386 1 4706283

+386 31 820 198

dan.podjed@zrc-sazu.siAntropolog dr. Dan Podjed je znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju trajnostnih izdelkov in storitev po meri ljudi. Med letoma 2010 in 2018 je bil vodja Mreže za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov, od leta 2018 pa je njen izvršni svetovalec. V okviru te mreže je leta 2013 zasnoval mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe (Why the World Needs Anthropologists) in vodil njegovo organizacijo do leta 2018.

Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je širši javnosti predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid-19.

Raziskovalna področja

aplikativna antropologija, digitalna antropologija, poslovna in organizacijska antropologija, razmerja med ljudmi in tehnologijami, trajnostni načini življenja, altruizem, prostovoljstvo

 

SICRIS

PODJED, Dan, Meta GORUP, Pavel BORECKY in Carla GUERRÓN MONTERO (ur.) 2021. Why the World Needs Anthropologists. Oxon & New York: Routledge.

PODJED, Dan in Katarina POLAJNAR HORVAT. 'The Invisible Life of Food Waste: The Case of Ljubljana Households.' Traditiones 49 (1): 109-124.

PODJED, Dan. 2020. Antropologija med štirimi stenami: Spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Ljubljana: Založba ZRC.

ZAVRATNIK, Veronika, Dan PODJED, Jure TRILAR, Nina HLEBEC, Andrej KOS in Emilija STOJMENOVA DUH. 'Sustainable and Community-centred Development of Smart Cities and Villages.' Sustainability 12 (10): 1-17.

PRETNAR, Ajda in Dan PODJED. 2020. 'Data Mining Workspace Sensors: A New Approach to Anthropology.' Prispevki za novejšo zgodovino 59 (1): 179-197,

PODJED, Dan. 2019. Videni: Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo. Ljubljana: Založba ZRC.

PODJED, Dan in Simona BEZJAK (ur.) 2017. Research on the Road: Methodology and Practice of Studying Traffic, Driving Habits, and Sustainable Mobility. Ljubljana: Založba ZRC.

PODJED, Dan, Meta GORUP & Alenka BEZJAK MLAKAR. 2016. ‘Applied Anthropology in Europe: Historical Obstacles, Current Situation, Future Challenges.’ Anthropology in Action 23 (2): 53-63.

PODJED, Dan & Saša BABIČ. 2015. ‘Crossroads of Anger: Tensions and Conflicts in Traffic.’ Ethnologia Europaea 45 (2): 17-33.

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva (mednarodni • 11. september 2016 - 31. avgust 2018)
JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni • 01. december 2016 - 30. november 2018)
K ljudem usmerjeni razvojni pristopi v praktičnih in izobraževalnih okoljih (PEOPLE) (mednarodni • 01. december 2016 - 31. oktober 2019)
Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni • 01. november 2018 - 31. oktober 2021)
Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni • 01. september 2018 - 31. avgust 2022)
Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Raziskovalna področja
Narodopisje H400

Ključne besede
razmerje med človekom in tehnologijami • trajnostni načini življenja • prostovoljstvo • kvantitativne metode v antropologiji