Dr. Valter Cvijić

mladi raziskovalec

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Dr. Polona Sitar

asistentka z doktoratom

Primož Tanko

mladi raziskovalec