Dr. Jasna Fakin Bajec

znanstvena sodelavka
+386 31 322 387
jasna.fakin@zrc-sazu.si

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ana.hofman@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 436
jovana.mihajlovic@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Petrović

znanstvena svetnica
+386 40 641 702
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Dr. Martin Pogačar

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 436
martin.pogacar@zrc-sazu.si

Dr. Iva Kosmos

asistentka z doktoratom
iva.kosmos@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Valter Cvijić

mladi raziskovalec

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Dr. Polona Sitar

asistentka z doktoratom

Primož Tanko

mladi raziskovalec

Zunanji sodelavci

Dr. Yana Hashamova

pridružena raziskovalka