O inštitutu

Sodelavke in sodelavci Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU raziskujemo raznovrstne oblike spominskih praks, povezanih z dogodki, ki so v Sloveniji in jugovzhodni Evropi pomembno zaznamovali 20. stoletje. Posebno pozornost namenjamo večplastnosti spomina, njegovi družbeni vlogi in politični relevatnosti ter povezanosti s kolektivnimi imaginacijami prihodnosti.

Zagovarjamo, razvijamo in promoviramo izrazito interdisciplinaren pristop, kar je glede na pestra profesionalna ozadja (zgodovina, antropologija, lingvistika, etnomuzikologija, etnologija, literarna zgodovina, kulturologija) ne samo mogoče, ampak celo neizogibno.  

Poleg tega se ukvarjamo z raziskavami, usposabljanjem in političnimi priporočili pri spodbujanju strukturnih sprememb v slovenskem znanstvenem sektorju za zagotavljanje enakosti spolov in enakih možnosti za vse in smo ključni akter na tem področju. Sodelovali smo pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju načrta za enakost spolov (GEP) za ZRC SAZU.

Skupina predanih raziskovalk in raziskovalcev se pri tem opira na in napaja iz rastoče mreže mednarodnih povezav, ki vključuje kolegice in kolege iz držav nekdanje Jugoslavije, iz Avstrije, Madžarske, Velike Britanije, Južne Afrike in Združenih držav.

V letu 2011 smo ustanovili knjižno zbirko Kulturni spomin, ki predstavlja izvirna in prevodna dela relevantne literature s tega razvijajočega se področja. Z željo, da odpremo prostor za predstavljanje in izmenjevanje raziskovalnih dosežkov in spoznanj, smo jeseni 2011 začeli z novo serijo pogovorov, Interlogi.

Inštutut je bil ustanovljen leta 2008 (takrat pod imenom Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje), do jeseni 2011 je bil predstojnik dr. Oto Luthar, danes pa je predstojnica dr. Tanja Petrović.