WIKIAlps

applied project
Basic Info

Description

Projekt WIKIAlps bo osvetlil prostorski razvoj Alp z vidika sinergij med projekti prednostnih področij »Vključujoča rast« in »Učinkovitost virov ter upravljanje ekosistemov«. Medsebojno bo povezal rezultate posameznih projektov ter relevantnim akterjem ponudil usklajena orodja za izvajanje ukrepov prostorskega razvoja in upravljanja.
Ključne aktivnosti in orodja projekta so:
- dve mednarodni delavnici za oris skupnih izzivov in potreb;
- wikipedija za predstavitev izbranih projektnih rezultatov z namenom čimprejšnjega zagotavljanja operativnih informacij relevantnim deležnikom;
- vodnički za odločevalce, kako projektne rezultate vključiti v planerske postopke;
- priporočila na področju prostorskega razvoja, namenjena odločevalcem, državnim uradnikom, raziskovalcem …

 


Keywords
upravljanje ekosistemov
upravljanje naravnih virov
vključujoča rast
Alpe
prostorski razvoj